Bendrosios nuostatos

 

Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir "UAB Mireina" (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje MemberShop.lt susijusios nuostatos.

Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais.

1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis į interneto parduotuvės Babarija.lt svetainę.

1.3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje Babarija.lt turi teisę išimtinai tik:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. juridiniai asmenys.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3 punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje Babarija.lt.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje Babarija.lt Pirkėjas privalo užsiregistruoti interneto parduotuvės svetainėje. Registruodamasis Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir slaptažodį.

2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.

2.3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

2.4. Registracijos anketoje Pirkėjas gali pasirinkti, jeigu nori, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau - Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „REGISTRUOTIS arba PATVIRTINKITE“.

3.2. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Babarija.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Babarija.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve Babarija.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.

4.3. 4.2 punktuose aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ 

4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu dar nėra gavęs prekės. Prekių grąžinimo taisyklės yra aptariamos atskirai žr. Prekių grąžinimo taisykles.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve Babarija.lt.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės Babarija.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Babarija.lt. Babarija.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Babarija.lt turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

6.4. Interneto parduotuvės Babarija.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Babarija.lt skelbiamos sąlygos.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Babarija.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Babarija.lt nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.

8.2. Išpardavime pateiktas mažmenines (nubrauktas) kainas pateikia parduodamų prekių tiekėjai ar ofcialūs distributoriai. Nubrauktos kainos prie prekių yra gamintojo rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos, kuriomis yra prekiaujama tiesioginiuose pardavėjų prekybos taškuose, pardavimų salonuose ir parduotuvėse.

Garantiniai įsipareigojimai

9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

9.1.1. Elektronine bankininkyste (tiesiogiai – „Swedbank“, SEB), per atsiskaitymo partnerio sistemą mokejimai.lt („DnB“, „Nordea Bank Lietuva“, „Danske“ bankas, Ūkio bankas, „Citadele“ bankas, Šiaulių bankas);
Pasirinkus atsiskaitymo būdą kredito kortele, tiesioginį pavedimą galėsite atlikti jei užsakymo suma nebus didesnė nei 2172,15 Eur (7500 Lt) (suma gali kisti dėl besikeičiančio valiutų kurso).

9.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 9.1.1 punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys. Neapmokėjus užsakymo per 1 val., jis yra šalinamas iš sistemos. Jeigu prekių išpardavimas baigiasi anksčiau negu praeina terminas (1 h), užsakymai šalinami pasibaigus prekių išpardavimui.

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje Babarija.lt, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.

10.2. Prekių pristatymo paslauga:

10.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

10.2.3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;

10.2.4. Pristatymo kaina yra įskaičiuota į prekės kainą;

10.3. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.5. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. Jeigu Pirkėjas priėmęs siuntą pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų yra grąžinami pinigai už prekę, grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas. Pirkėjai pasiėmę siuntas iš LP Ekspress ar Omniva paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti MemberShop.

10.6. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

11. Prekių grąžinimas

11.1. Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”   patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

 

11.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es), vadovaudamasis 11.1 punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo aktą;

11.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.3.2.Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.3.4. Grąžinant prekę būtina pateikti užpildytą prekių grąžinimo aktą;

11.3.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

11.3.6. Prekių grąžinimo paslaugos kaina siunčiant per DPD kurjerį (paslauga – DPD kurjerio atvykimas ir siuntos paėmimas pirkėjo nurodytu adresu, ir pristatymas Babarija.lt) 4 Eur.;

11.3.7. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos; Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, klientui grąžinimas nekainuoja, grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.

11.4. Tinkamos kokybės kosmetikos ir parfumerijos prekės yra nekeičiamos ir negrąžinamos remiantis LR Civilinio Kodekso 6.228 straipsnio nuostatomis;

11.5. Pinigai už grąžintas prekes gali būti grąžinami bankiniu pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.

11.6. Svarbu žinoti: Šalys susitaria ir pripažįsta, jog Pardavėjas pats garantinio remonto neatlieka. Pardavėjas tik tarpininkauja suteikiant prekių gamintojo garantiją. 

11.6.1. Šalys susitaria ir pripažįsta, jog Pardavėjas pats garantinio remonto neatlieka. Pardavėjas tik tarpininkauja suteikiant prekių gamintojo garantiją, tai yra, nurodo atitinkamo gamintojo techninius centrus Lietuvoje, į kuriuos Pirkėjas turi kreiptis dėl garantinio prekių aptarnavimo.

į viršų

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės Babarija.lt.

12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

 

13.2. Pirkėjas duoda sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais jei sutinka gauti naujienlaiškius (uždeda varnelę reikiamame langelyje atliekant registraciją arba užsakymą arba įveda savo el. pašto adresą į naujienų prenumeratos skiltį). Pirkėjas turi teisę nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais arba bet kada atsisakyti jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais apie tai informuojant Pardavėją. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas ir nemokamai nutraukia Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus) ir informuoja apie tai Pirkėją. Pirkėjo nesutikimas/atsisakymas dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neįtakoja Pirkėjo teisės pirkti Parduotuvėje. Apsikeitimas informacija tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta pagal šių Taisyklių 14 punkto nuostatus.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos arba užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Babarija.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.15.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.

15.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15.5. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.